Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Thông báo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn – Cty CP TM và ĐT HT Đông Nam Á

Thông báo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn – Cty CP TM và ĐT HT Đông Nam Á

Công ty cổ phần MHC thông báo về việc thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn – Cty CP TM và ĐT HT Đông Nam Á...

Thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – Cty CP TMDV và Truyền thông Marina

Thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – Cty CP TMDV và Truyền thông Marina

Công ty cổ phần MHC thông báo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn – Cty CP truyền thông Marina Thông báo được đính...

CBTT Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2021

CBTT Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2021

CBTT Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2021 chi tiết theo file đính kèm: CBTT_Báo cáo quản trị công ty 06 thang năm 2021 (Web)

Hoàn thành  ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin đã hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021   CBTT-Hoan thanh ky hop dong kiem toan BCTC...

Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty chi tiết theo file đính kèm: CBTT_Ban hanh quy che noi bo ve quan tri cong ty(2021)

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MHC Land

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MHC Land

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần MHC Land chi tiết theo file đính kèm: CBTT_Tang von dieu le MHC LAND

Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT

Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT

Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT chi tiết theo file đính kèm CBTT_Ban hanh quy che hoat dong cua HDQT (2021)

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập ban kiểm toán nội bộ

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập ban kiểm toán nội bộ

Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập ban kiểm toán nội bộ chi tiết theo file đính kèm: CBTT_Thanh lap ban kiem toan noi bo