Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1/2024 Hợp nhất và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính Quý 1/2024 Hợp nhất và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin về việc hoàn thành Báo cáo tài chính Quý 1/2024 hợp nhất và Văn bản giải trình Chi tiết báo...

Báo cáo tài chính Quý 1/2024 Công ty mẹ và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính Quý 1/2024 Công ty mẹ và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin về việc hoàn thành Báo cáo tài chính Quý 1/2024 Công ty mẹ và Văn bản giải trình Chi tiết...

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và Văn bản giải trình Chi tiết báo cáo tại...

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán và Văn bản giải trình

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố: Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán và Văn bản giải trình Chi tiết báo cáo...

Báo cáo tài chính Quý 4/2023 và Văn bản giải trình – Hợp nhất

Báo cáo tài chính Quý 4/2023 và Văn bản giải trình – Hợp nhất

Công ty cổ phần MHC Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4/2023 và Văn bản giải trình – hợp nhất Chi tiết báo cáo tại file...

Báo cáo tài chính Quý 4/2023 và Văn bản giải trình – Công ty mẹ

Báo cáo tài chính Quý 4/2023 và Văn bản giải trình – Công ty mẹ

Công ty cổ phần MHC Công bố thông tin BCTC Quý 4/2023 và Văn bản giải trình – Công ty mẹ Chi tiết báo cáo tại file đính kèm....

Báo cáo tài chính Q3/2023 và Văn bản giải trình Hợp nhất

Báo cáo tài chính Q3/2023 và Văn bản giải trình Hợp nhất

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin Báo cáo tài chính Q3/2023 và Văn bản giải trình Hợp nhất Chi tiết báo cáo trong file đính kèm....

Báo cáo tài chính quý 3/2023 và Văn bản giải trình của Công ty mẹ

Báo cáo tài chính quý 3/2023 và Văn bản giải trình của Công ty mẹ

Công ty cổ phần MHC Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 3/2023 và Văn bản giải trình – Công ty mẹ Chi tiết báo cáo trong...