Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua, nhận chuyển nhượng bất động sản

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua, nhận chuyển nhượng bất động sản

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua, nhận chuyển nhượng bất động sản CBTT_thong qua chu truong nhan chuyen nhuong BDS

Thay đổi tên miền website Công ty cổ phần MHC

Thay đổi tên miền website Công ty cổ phần MHC

Công ty cổ phần MHC thông báo thay đổi tên miền website CBTT thay doi ten mien

MHC Chốt danh sách cổ đông tham dự DHDCDTN năm 2021

MHC Chốt danh sách cổ đông tham dự DHDCDTN năm 2021

MHC Chốt danh sách cổ đông tham dự DHDCDTN năm 2021 Chi tiết theo file đính kèm: 20210225-MHC-Chot-danh-sach-co-dong-tham-du-DHDCDTN-2021

Báo cáo quản trị công ty năm 2020

Báo cáo quản trị công ty năm 2020

MHC công bố thông tin về việc Báo cáo quản trị công ty năm 2020 chi tiết theo file đính kèm: CBTT_Báo cáo quản trị công ty năm 2020...

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn chi tiết theo file đính kèm: CBTT_BC về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn chi tiết theo file đính kèm: CBTT_BC về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn