Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

MHC hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Công ty cổ phần MHC công bố hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Thông tin chi tiết tại file đính kèm.

20220621-MHC-hoan thanh ky hop dong kiem toan BCTC nam 2022