Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn chi tiết theo file đính kèm: 20231113-MHC-Bao cao ngay khong con la CDL_DTHH_web-sign 20231011-MHC- Bao cao ve thay...

Bao cáo ngày trở thành cổ đông lớn

Bao cáo ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin. MHC có thêm cổ đông lớn. Chi tiết thông tin tại file đính kèm. 20231027-mhc-tro thanh co dong lon –...

Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần của công ty

Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần của công ty

Công ty cổ phần MHC CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần công ty Chi tiết Nghị quyết tại file đính kèm 20231013-MHC- CBTT thong qua...

MHC CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng bất động sản

MHC CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng bất động sản

MHC CBTT Nghị quyết HDQT thông qua chuyển nhượng bất động sản. Chi tiết file đính kèm: 20230908-MHC-NQ HDQT chuyen nhuong bat dong san.sign

Thông qua giao dịch với người có liên quan của công ty

Thông qua giao dịch với người có liên quan của công ty

Công ty cổ phần MHC công bố nghị quyết HĐQT về việc Thông qua giao dịch với người có liên quan của công ty Chi tiết tại file đính...

Giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp

Giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp

Công ty cổ phần MHC giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp Chi tiết phần giải trình trong file đính kèm. 20230803-MHC-Giai trinh...

Đính chính thông tin Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2023

Đính chính thông tin Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2023

Công ty cổ phần MHC đính chính thông tin tại Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2023 Chi tiết tại file đính kèm. 30230731-MHC-CBTT bat thuong...

MHC Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023

MHC Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023

MHC Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023 theo file đính kèm: 20230728-MHC Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang nam...