Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

MHC CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng bất động sản

MHC CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng bất động sản

MHC CBTT Nghị quyết HDQT thông qua chuyển nhượng bất động sản. Chi tiết file đính kèm: 20230908-MHC-NQ HDQT chuyen nhuong bat dong san.sign

Thông qua giao dịch với người có liên quan của công ty

Thông qua giao dịch với người có liên quan của công ty

Công ty cổ phần MHC công bố nghị quyết HĐQT về việc Thông qua giao dịch với người có liên quan của công ty Chi tiết tại file đính...

Giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp

Giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp

Công ty cổ phần MHC giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp Chi tiết phần giải trình trong file đính kèm. 20230803-MHC-Giai trinh...

Đính chính thông tin Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2023

Đính chính thông tin Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2023

Công ty cổ phần MHC đính chính thông tin tại Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2023 Chi tiết tại file đính kèm. 30230731-MHC-CBTT bat thuong...

MHC Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023

MHC Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023

MHC Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023 theo file đính kèm: 20230728-MHC Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang nam...

MHC Thông báo thay đổi nhân sự – Tổng giám đốc

MHC Thông báo thay đổi nhân sự – Tổng giám đốc

MHC Thông báo thay đổi nhân sự – Tổng giám đốc. Chi tiết theo file đính kèm 0230629-MHC-Ban cung cap thong tin_NDL_an tt 20230629-MHC-CBTT thong bao thay doi nhan...

Hoàn thành hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Hoàn thành hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Hoàn thành hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 chi tiết file đính kèm: 20230629-MHC-Hoan thanh hop dong BCTC 2023.sign

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty cổ phần MHC thông báo Thay đổi nhân sự công ty. Chi tiết tại file đính kèm. 20230616-MHC-Thay doi nhan su-sign