Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Công ty cổ phần MHC thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

 

20220712-MHC-ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tra co tuc nam 2021 bang tien.sign