CÔNG TY CỔ PHẦN MHC LAND

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC LAND

Vốn điều lệ: 138.000.000.000 đồng, trong đó MHC sở hữu: 99%.

Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất; xây dựng, hoàn thiện công trình xây dựng; thiết kế.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 18 số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3577 0810