CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MHC

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MHC

Công ty Cổ phần Đầu tư MHC (tên trước đây: Công ty TNHH Đầu tư Marina)

Vốn điều lệ: 198.000.000.000 đồng, trong đó MHC sở hữu: 99%.

Lĩnh vực hoạt động chính: Hoạt động tư vấn tài chính; hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư; hoạt động tư vấn quản lý; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; kinh doanh bất động sản; hoạt động vui chơi giải trí; bán buôn thực phẩm; …

Địa chỉ trụ sở: Tầng 18 số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3577 0810