Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Tên tiếng Anh: MHC JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: MHC

Công ty Cổ phần MHC (tên gọi cũ: Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội) được thành lập theo giấy phép số 056428 (nay chuyển sang mã số doanh nghiệp số 0100793715) ngày 19/11/1998, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/11/1998 và đã đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 18/05/2020.

Hoạt động chính của Công ty báo gồm: Vận tải đường thủy, đường bộ; đại lý hàng hải; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; Dịch vụ cho thuê văn phòng; …

Ngày 21/3/2005, cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC (mã chứng khoán: MHC) chính thức được giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán T/P Hồ Chí Minh.

Tháng 5/2019 Công ty chuyển trụ sở chính về địa chỉ: Tầng 18, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tháng 8/2019, sau khi thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của MHC tăng lên thành 414.069.640.000 đồng.