Xem tất cả các tin

Xem tất cả các tin

SỨ MỆNH

CỦA MHC

MHC là một công ty chuyên đầu tư vào các nghành nghề có tính phát triển bền vững và tất yếu: Bất động sản, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu vào các công ty sản xuất đầu nghành.

MHC định hướng đầu tư và đồng hành cùng các công ty dẫn đầu xu thế ở Việt Nam

Tìm hiểu thêm