Tin tức & Hoạt động

Tin tức & Hoạt động

Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần của công ty

Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần của công ty

Công ty cổ phần MHC CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần công ty Chi tiết Nghị quyết tại file đính kèm 20231013-MHC- CBTT thong qua...

MHC CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng bất động sản

MHC CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng bất động sản

MHC CBTT Nghị quyết HDQT thông qua chuyển nhượng bất động sản. Chi tiết file đính kèm: 20230908-MHC-NQ HDQT chuyen nhuong bat dong san.sign

Giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp

Giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp

Công ty cổ phần MHC giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp Chi tiết phần giải trình trong file đính kèm. 20230803-MHC-Giai trinh...

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty cổ phần MHC thông báo Thay đổi nhân sự công ty. Chi tiết tại file đính kèm. 20230616-MHC-Thay doi nhan su-sign

Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty

Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty

Công ty cổ phần MHC công bố TT: Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty. Chi tiết tại file đính kèm. 20230616-MHC-Quy che...

Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty cổ phần MHC công bố TT: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. Chi tiết tại file đính kèm. 20230616-MHC-NQ-BB DHDCDTN 2023.sign

Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công ty cổ phần MHC Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Chi tiết tại file đính kèm. 2023.05.25. Tai lieu...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2023

Công ty cổ phần MHC trân trọng công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường...