Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

MHC Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

MHC Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

MHC Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ chi tiết theo file đính kèm: 20220422 MHC TB giao dịch CP cua nguoi noi bo (ko co...

MHC ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHDCDTN năm 2022

MHC ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHDCDTN năm 2022

MHC ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHDCDTN nam 2022 chi tiết theo file đính kèm. 20220406 MHC ngay dang ky cuoi cung de...

MHC Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2022

MHC Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2022

MHC Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2022 chi tiết theo file đính kèm. 20220405 MHC gia han thoi diem to chuc DHDCDTN nam 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 (chi tiết theo file đính kèm) 20220128MHCBaocaoquantrinam2021_Web.pdf

Công ty CP thương mại và đầu tư HT Đông Nam Á bán cổ phiếu MHC giảm tỉ lệ sở hữu

Công ty CP thương mại và đầu tư HT Đông Nam Á bán cổ phiếu MHC giảm tỉ lệ sở hữu

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của Cổ đông lớn – HT Đông Nam Á (Báo cáo chi tiết được đính kèm) BC thay doi cua co...

Đưa cổ phiếu MHC ra khỏi diện cảnh báo

Đưa cổ phiếu MHC ra khỏi diện cảnh báo

Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM có quyết định đưa cổ phiếu MHC ra khỏi diện cảnh báo Nội dung quyết định được đính kèm phía dưới 20211910-MHC...

Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương bán toàn bộ cổ phần của công ty đang sở hữu tại HPM

Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương bán toàn bộ cổ phần của công ty đang sở hữu tại HPM

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin về việc HĐQT thông qua chủ trương bán toàn bộ cổ phần của công ty đang sở hữu tại Công...

Thông báo về việc không còn là cổ đông lớn của MHC

Thông báo về việc không còn là cổ đông lớn của MHC

Công ty cổ phần MHC thông báo Công ty truyền thông Marina không còn là cổ đông lớn của MHC Thông báo chi tiết đính kèm phía dưới. 20210825-MHC-BC...