CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG.

 Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng, trong đó MHC sở hữu: 100%.

Lĩnh vực hoạt động chính: Dịch vụ vận tải. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là vận tải hàng hóa bằng xe Container.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 6 Tòa nhà Hải An, đường Đình Vũ, Phường Đông hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 031 361 4630