Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 Chi tiết theo file đính kèm: 20230130-MHC-Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2022-web

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công ty cổ phần MHC công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Thông tin chi tiết trong file đính kèm 20220922-MHC-CBTT bat thuong quyet...

MHC Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét Công ty mẹ

MHC Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét Công ty mẹ

MHC Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét Công ty mẹ Theo file đính kèm: 20220826-MHC BCTC 6 thang dau nam 2022 da soat xet...

MHC Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét hợp nhất

MHC Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét hợp nhất

MHC Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2022 soát xét hợp nhất theo file đính kèm: 20220826-MHC-BCTC 6 thang dau nam 2022 da soat xet – hop...

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 hợp nhất

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 hợp nhất

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 hợp nhất Chi tiết theo file đính kèm: 20220729-MHC-BCTC quy 2-2022 Hop nhat

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 công ty mẹ

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 công ty mẹ

MHC Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 công ty mẹ Chi tiết theo file đính kèm: 20220729-MHC-BCTC quy 2-2022 Cty me

MHC báo cáo quản trị 06 tháng năm 2022

MHC báo cáo quản trị 06 tháng năm 2022

MHC báo cáo quản trị 06 tháng năm 2022 chi tiết theo file đính kèm: 20220728-MHC-Bao cao quan tri 06 thang nam 2022_web  

Giải trình hoạt động kinh doanh chính

Giải trình hoạt động kinh doanh chính

Công ty cổ phần MHC giải trình hoạt động kinh doanh chính Chi tiết văn bản giải trình đính kèm phía dưới.   20220726-MHC-CBTT-Giai trinh hoat dong kinh doanh...