Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 31

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin về việc

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 31

Chi tiết giấy chứng nhận thay đổi tại file đính kèm.

20231222-MHC-CBTT bat thuong – thay doi DKKD_web.sign