Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Thông qua giao dịch với người có liên quan của công ty

Công ty cổ phần MHC công bố nghị quyết HĐQT về việc

Thông qua giao dịch với người có liên quan của công ty

Chi tiết tại file đính kèm.

20230804-MHC-CBTTBT-thong qua giao dich voi nguoi co lien quan cua cong ty.sign