Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty

Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty

Công ty cổ phần MHC công bố TT: Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty. Chi tiết tại file đính kèm. 20230616-MHC-Quy che...

Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty cổ phần MHC công bố TT: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. Chi tiết tại file đính kèm. 20230616-MHC-NQ-BB DHDCDTN 2023.sign

Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công ty cổ phần MHC Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Chi tiết tại file đính kèm. 2023.05.25. Tai lieu...

CBTT bất thường thay đổi nhân sự

CBTT bất thường thay đổi nhân sự

CBTT bất thường thay đổi nhân sự Chi tiết theo file đính kèm: 20230519-MHC-CBTT bat thuong thay doi nhan su.sign

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2023

Công ty cổ phần MHC trân trọng công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường...

Gia hạn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023

Gia hạn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023

Công ty cổ phần MHC gia hạn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Chi tiết tại file đính kèm. 20230417-MHC-Gia han thoi diem to chuc DHDCDTN...

Giải trình việc thực hiện các quy định về Quản trị công ty năm 2022

Giải trình việc thực hiện các quy định về Quản trị công ty năm 2022

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin về việc Giải trình việc thực hiện các quy định về QTCT năm 2022 Chi tiết giải trình tại file...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin Quyết định xử phạt vị phạm hành chính về thuế. Chi tiết trong file đính kèm. 20230316-MHC-QD xu phat vi...