Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Công ty cổ phần MHC Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 Chi tiết báo cáo tại file đính kèm.   20240130-MHC...

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 31

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 31

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin về việc Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 31 Chi tiết giấy chứng nhận thay...

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn chi tiết theo file đính kèm: 20231113-MHC-Bao cao ngay khong con la CDL_DTHH_web-sign 20231011-MHC- Bao cao ve thay...

Bao cáo ngày trở thành cổ đông lớn

Bao cáo ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin. MHC có thêm cổ đông lớn. Chi tiết thông tin tại file đính kèm. 20231027-mhc-tro thanh co dong lon –...

Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần của công ty

Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần của công ty

Công ty cổ phần MHC CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần công ty Chi tiết Nghị quyết tại file đính kèm 20231013-MHC- CBTT thong qua...

MHC CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng bất động sản

MHC CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng bất động sản

MHC CBTT Nghị quyết HDQT thông qua chuyển nhượng bất động sản. Chi tiết file đính kèm: 20230908-MHC-NQ HDQT chuyen nhuong bat dong san.sign

Thông qua giao dịch với người có liên quan của công ty

Thông qua giao dịch với người có liên quan của công ty

Công ty cổ phần MHC công bố nghị quyết HĐQT về việc Thông qua giao dịch với người có liên quan của công ty Chi tiết tại file đính...

Giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp

Giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp

Công ty cổ phần MHC giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp Chi tiết phần giải trình trong file đính kèm. 20230803-MHC-Giai trinh...