Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Bao cáo ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin.

MHC có thêm cổ đông lớn.

Chi tiết thông tin tại file đính kèm.

20231027-mhc-tro thanh co dong lon – Duong Thi Hong Hanh – luoc thong tin