Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin.

MHC có thêm cổ đông lớn.

Chi tiết thông tin tại file đính kèm.

20240624 – Bao cao ve ngay tro thanh CD lon – nha dau tu nam giu tu 5% tro len