Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng cổ tức năm 2021_MHC

Thông báo của VSD và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Mình về ngày đăng ký cuối cùng hưởng cổ tức năm 2021 của MHC

Chi tiết thông báo tại file đính kèm.

TB ve ngay dang ky cuoi cung chot danh sach tra co tuc 2021_MHC_hose

TB ve ngay cuoi cung tra co tuc 2021_MHC_VSD