Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2019 hợp nhất – Công ty mẹ

Chi tiết theo file đính kèm:

BCTC_quy_4_nam_2019_ HN_va_CV_giai_trinh

BCTC_Quy_4_2019_Cty_me