Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 đã soát xét và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố BCTC Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 đã soát xét và Văn bản giải trình

Chi tiết báo cáo được đính kèm phía dưới.

20230824-MHC-BCTC soat xet 6 thang nam 2023 – cong ty me.sign