Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2023

Công ty cổ phần MHC trân trọng công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chi tiết tại file đính kèm.

20230421-MHC-ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tham du DHDCDTN nam 2023.sign