Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công ty cổ phần MHC công bố thông tin

Quyết định xử phạt vị phạm hành chính về thuế.

Chi tiết trong file đính kèm.

20230316-MHC-QD xu phat vi pham hanh chinh ve thue.sign