Tin tức & Hoạt động

Tin tức & Hoạt động

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần TM và Đầu tư HT Đông Nam Á mua thêm cổ phiếu MHC để tăng tỷ lệ sở hữu. Thông tin chi tiết được đính...

MHC Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2022

MHC Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2022

MHC Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2022 chi tiết theo file đính kèm 31052022-MHC-Nghi quyet DHDCDTN nam 2022

MHC Biên bản họp DHDCD thường niên năm 2022

MHC Biên bản họp DHDCD thường niên năm 2022

MHC Biên bản họp DHDCD thường niên năm 2022 chi tiết theo file đính kèm 31052022-MHC-Bien ban hop DHDCDTN nam 2022_N

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty cổ phần TM và Đầu tư HT Đông Nam Á mua thêm cổ phiếu MHC để tăng tỷ lệ sở hữu. Thông tin chi tiết được đính...

MHC CBTT từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

MHC CBTT từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

MHC CBTT từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát chi tiết theo file đính kèm: 20220520 CBTT tu nhiem TV BKS

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ theo file đính kèm 20220518 Bao cao ket qua giao dich cp cua nguoi noi bo –...

MHC Đề xuất phương án chia cổ tức tại DHDCDTN 2022

MHC Đề xuất phương án chia cổ tức tại DHDCDTN 2022

MHC Đề xuất phương án chia cổ tức tại DHDCDTN 2022 Chi tiết theo file đính kèm 20220426 MHC De xuat phuong an chia co tuc tai DHDCDTN 2022

MHC ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHDCDTN năm 2022

MHC ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHDCDTN năm 2022

MHC ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHDCDTN nam 2022 chi tiết theo file đính kèm. 20220406 MHC ngay dang ky cuoi cung de...