Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Thông báo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn – Cty CP TM và ĐT HT Đông Nam Á

Công ty cổ phần MHC thông báo về việc thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn – Cty CP TM và ĐT HT Đông Nam Á

Chi tiết thông báo được kính kèm phía dưới.

 

 

20210825-MHC-BC thay doi ty le so huu – HT.DNA