Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Thông báo về việc không còn là cổ đông lớn của MHC

Công ty cổ phần MHC thông báo Công ty truyền thông Marina không còn là cổ đông lớn của MHC

Thông báo chi tiết đính kèm phía dưới.

20210825-MHC-BC khong con la co dong lon-TT.Marina