Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – Cty CP TMDV và Truyền thông Marina

Công ty cổ phần MHC thông báo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn – Cty CP truyền thông Marina

Thông báo được đính kèm phía dưới

 

20210818-MHC-BC thay doi ty le so huu-TT Marina