Báo cáo - Thông báo

Báo cáo - Thông báo

Giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp

Công ty cổ phần MHC giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp

Chi tiết phần giải trình trong file đính kèm.

20230803-MHC-Giai trinh co phieu tang tran.sign