Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 4/2023 và Văn bản giải trình – Hợp nhất

Công ty cổ phần MHC Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4/2023 và Văn bản giải trình – hợp nhất

Chi tiết báo cáo tại file đính kèm.

 

20240130-MHC-BCTC quy 4-2023 hop nhat.sign