Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 Hợp nhất và Văn bản giải trình

Công ty cổ phần MHC công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 Hợp nhất và Văn bản giải trình

Chi tiết báo cáo theo link đính kèm.

20211025-MHC BCTC qui 3.2021 va CV giai trinh HN