Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 3/2023 và Văn bản giải trình của Công ty mẹ

Công ty cổ phần MHC Công bố thông tin:

Báo cáo tài chính quý 3/2023 và Văn bản giải trình – Công ty mẹ

Chi tiết báo cáo trong file đính kèm.

 

20231026-MHC- BCTC quy 3-2023- Cong ty me.sign