Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương bán toàn bộ phần vốn góp của Công ty đang sở hữu tại công ty con

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương bán toàn bộ phần vốn góp của Công ty đang sở hữu tại công ty con

chi tiết theo file đính kèm:

CBTT Thong qua ban phan von gop tai Wallem VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish