banner-new
Danh mục
Thư viện ảnh
Liên kết website
Số lượng người truy cập:
0 0 0 5 1
Hiện có 1 người đang online

Giới thiệu

Công ty Cổ phần khoáng sản Bentonite Minh Hà tiền thân là Công ty TNHH Minh Hà thành lập từ ngày 06 tháng 09 năm 2002 và đã chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần vào ngày 29 tháng 10 năm 2010 với mức vốn điều lệ là 58 tỷ đồng. Chức năng hoạt động chính của Công ty là khai thác, chế biến khoáng sản Bentonite và kinh doanh các chế phẩm từ Bentonite. Mục tiêu chiến lược của công ty là khai thác và chế biến sét bentonite thành các dòng sản phẩm để phục vụ cho nền kinh tế quốc dân có chất lượng tương đương hoặc  tốt hơn sản phẩm nhập khẩu nhưng với giá cả hết sức cạnh tranh, góp phần làm rạng danh thương hiệu Việt.

 

 

 

    • Mỏ Bentonite Nha Mé, huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận là mỏ bentonite kiềm duy nhất được phát hiện thăm dò trữ lượng đầy đủ theo các qui định của Luật khoáng sản Việt Nam. Hình thức khai thác mỏ bentonite bình Thuận là khai thác lộ thiên nên không đòi hỏi công nghệ phức tạp và đạt tiêu chí thân thiện với môi trường. Mỏ nằm cách quốc lộ 1 khoảng 2 km, giao thông thuận tiện.

    • Bentonite kiềm Bình Thuận là một loại khoáng tự nhiên mà thành phần chính là Montmorillonite công thức hóa học là (Al.Fe)1,67 Mg0,33Si4(OH2)(Na.Ca0,33).

    Chất lượng khoáng sét bentonite thường được  đánh giá bằng hai chỉ tiêu cơ bản là độ trương nở và dung lượng trao đổi cation. Bentonite Bình Thuận là bentonite kiềm sau khi làm giàu có độ trương nở cao được các chuyên gia đánh giá là bentonite kiềm đặc biệt tốt. Đặc tính của bentonite kiềm Bình Thuận là một lợi thế rất riêng không một nguồn bentonite nào khác có thể so sánh nổi  khi ứng dụng vào lĩnh vực công nghệ nano dùng cho các ngành công nghiệp chất dẻo, sơn, cao su, dùng để sản xuất sét hữu cơ khoan trong dầu, dược phẩm, mỹ phẩm.... 

  • Bentonite kiềm Bình Thuận là nguồn nguyên liệu không thể thiếu, đặc biệt tốt để sản xuất ra các chất xúc tác làm sạch môi trường một cách triệt để đối với những vùng đất và nước bị nhiễm các chất độc hóa học  như đioxin, chất phóng xạ, thuốc bảo quản thực vật, phân bón hóa học và thuốc trừ sâu .... Chất xúc tác này  cũng xử lý triệt để các chất độc hại trong nguồn nước nước thải từ các dự án công nghiệp của  các ngành như khai thác than đá, chế biến cao su,  công nghiệp dệt nhuộm, chế biến thực phẩm, nước thải của các bệnh viện và cống rãnh thoát nước bẩn của các thành phố đông dân cư...

    • Mỏ sét Bentonite do Công ty Cổ phần khoáng sản Bentonite Minh Hà sở hữu và khai thác có thành phần khoáng Montmorillonite thuộc loại kiềm, dung tích trao đổi cation chiếm chủ yếu là Na+ , K+ (Sodium Montmorillonite), có những đặc trưng lý hoá cơ bản sau đây:

 

  Thành phần khoáng chất chủ yếu (dựa theo kết quả phân tích Ronghen)

 

Tên khoáng chất

Thành phần (%)

Montmorillonite

49- 51

Illite

7 – 9

Kaolinite Clorite

13 – 15

Thạch anh

6 – 8

Felspat

7 - 9

Gơtit

4 - 6

Canxit

4 - 6

 

Bentonite Nha Mé có tỷ số SiO2/(Al2O3+Fe2O3­) dao động từ 4.36 – 5.54 thuộc loại Bentonite kiềm (Sodium Montmorillonite).  Dung tích trao đổi Cation (C.E.C) dao động từ 66 đến 68 mdlg/100 g sét

Thành phần  hoá học của bentonite Bình Thuận- Việt Nam:

SiO3

Al2O3

Fe2O3

Na2O+ K2O

CaO +MgO

MKN

TPKhác

55,9%

17,6%

2,85%

4,05%

2,02%

10%

7,58%

Diện tích bề mặt và độ trương nở trong nước:

-   Diện tích bề mặt được xác định từ đẳng nhiệt hấp phụ của nitơ tại -196oC trong khoảng áp suất tương đối 0,05-0,2. Số liệu hấp phụ được xử lý theo phương pháp BET. Diện tích bề mặt xác định được là 57m2/g. Từ đường phân bố kích thước ngoài của hạt được xác định là 2,25m2/g nên diện tích trong của bentonite Bình Thuận Việt Nam chiếm khoảng 96%.

-   Độ trương nở của bentonite được tính theo công thức:   (n)  =  V-Vo    x%             

                                                                                                   Vo

 trong đó : Vo là thể tích ban đầu của bentonite thí nghiệm, V là thể tích trương nở trong nước của bentonite.

Kết quả kiểm nghiệm độ trương nở của bentonite Bình Thuận-Việt Nam đã tinh chế bằng thí nghiệm đưa 1cm3 bentonite vào trong ống thí nghiệm, độ trương nở lên đến trên 6 lần.  Khi thực hiện phản ứng thế hoàn toàn ion kim loại kiềm thổ Ca2+ bằng ion Na+ theo qui trình dùng nước muối NaCl ngâm rửa khoáng set bentonite thì thể tích trương nở lên trên 8 lần.

Kết quả độ trương nở của bentonite tinh chế tính theo công thức trên  n 500%.

Phân tích Rơnghen:

Cấu trúc tinh thể của bentonite được xác định bằng cấu trúc Rơnghen. Kết quả phân tích cho thấy khoảng cách cơ bản của bentonite Bình Thuận là 12,57 Ao . Khoảng cách này thực sự lý tưởng để có thể tiến hành đưa các chất hữu cơ polyme vào khoảng giữa hai lớp. So sánh với sản phẩm của một số hãng lớn trên thế giới ta có bảng sau:

Hãng

D001 (gallery Spacting Ao)

Southern Clay Co.

12,3

Merck

12,1

Bình Thuận - Việt Nam

12,57

 Phân tích nhiệt:      

Tiến hành đo phổ phân tích nhiệt DTA và TGA của bentonite Bình Thuận- Việt Nam đã tinh chế. Kết quả trên giản đồ phân tích nhiệt vi sai ta thấy trong khoảng 90-200oC xảy ra quá trình tách nước hấp thụ vật lý trong mẫu và giảm đến 10,094% trọng lượng, quá trình đạt cực đại ở khoảng 160oC. Tiếp theo là quá trình mất nước trong cấu trúc tinh thể ở nhiệt độ 645oC với độ giảm trọng lượng là 5,828%.

Dung lượng trao đổi ion:

   Diện tích bề mặt là tính chất quan trọng của vật liệu bentonite. Điện tích lớp có ảnh hưởng tới dung lượng cation, độ hấp thụ nước và các phân tử hữu cơ phân cực khác.

Bentonite Bình Thuận Việt Nam là bentonite kiềm, các cation trong bentonite chủ yếu là Na+, Ca2+,Knằm ở khoảng giữa các lớp. Ngoài ra nhóm OH trong liên kết Si-OH, Al-OH và Mg-OH tuỳ thuộc vào môi trường pH sẽ tham gia vào quá trình trao đổi ion. Để xác định dung lượng trao đổi ion của nguồn nguyên liệu này, chúng tôi đã tiến hành đo độ trao đổi ion tinh chế ở pH =7 đến pH=10. Kết quả đo nhiều loại mẫu cho thấy ở pH=7 dung lượng trao đổi ion đạt 96-105mgdl/100g, ở pH=9 dung lượng trao đổi ion đạt 107-120mgdl/100g (đương lượng trao đổi ion trong bentonite của hãng Southern Clay Co khoảng 100-  115mgdl/100g và của hãng Merck khoảng 100-120mgdl/100g). 

 

    Phân tích nhiệt:      

Tiến hành đo phổ phân tích nhiệt DTA và TGA của bentonite Bình Thuận- Việt Nam đã tinh chế. Kết quả trên giản đồ phân tích nhiệt vi sai ta thấy trong khoảng 90-200oC xảy ra quá trình tách nước hấp thụ vật lý trong mẫu và giảm đến 10,094% trọng lượng, quá trình đạt cực đại ở khoảng 160oC. Tiếp theo là quá trình mất nước trong cấu trúc tinh thể ở nhiệt độ 645oC với độ giảm trọng lượng là 5,828%.

  

   Dung lượng trao đổi ion:

   Diện tích bề mặt là tính chất quan trọng của vật liệu bentonite. Điện tích lớp có ảnh hưởng tới dung lượng cation, độ hấp thụ nước và các phân tử hữu cơ phân cực khác.

Bentonite Bình Thuận Việt Nam là bentonite kiềm, các cation trong bentonite chủ yếu là Na+, Ca2+,Knằm ở khoảng giữa các lớp. Ngoài ra nhóm OH trong liên kết Si-OH, Al-OH và Mg-OH tuỳ thuộc vào môi trường pH sẽ tham gia vào quá trình trao đổi ion. Để xác định dung lượng trao đổi ion của nguồn nguyên liệu này, chúng tôi đã tiến hành đo độ trao đổi ion tinh chế ở pH =7 đến pH=10. Kết quả đo nhiều loại mẫu cho thấy ở pH=7 dung lượng trao đổi ion đạt 96-105mgdl/100g, ở pH=9 dung lượng trao đổi ion đạt 107-120mgdl/100g (đương lượng trao đổi ion trong bentonite của hãng Southern Clay Co khoảng 100-  115mgdl/100g và của hãng Merck khoảng 100-120mgdl/100g).

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0913952910 hoặc 0905943579.

 

 

 

 

 

 

  •  

Chứng chỉ / Chứng nhận